Kısa Sureler Pdf İndir

Helete Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu bu kısa sureler broşürüne pdf şeklinde ulaşabilirsiniz.

İndirmek İçin Tıklayınız

Fatiha Suresinin Okunuşu

 • Elhamdü lillâhi rabbil’alemin.
 • Errahmânir’rahim.
 • Mâliki yevmiddin.
 • İyyâke na’budü ve
  iyyâke neste’în,
 • İhdinessırâtel müstakim.
 • Sırâtellezine en’amte aleyhim
 • ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresinin Anlamı

 • Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan,
  merhamet eden ve Din Günü’nün sahibi olan Allah’a
  mahsustur.
 • (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız
  senden yardım dileriz.
 • Bizi doğru yola ilet;
 • Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna,
 • Gazaba uğrayanların (Yahudilerin) ve sapmışlarınkine (Hristiyanların)
  yoluna değil.

 

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*