Mübtedanın Özellikleri

Mübtedanın Özellikleri Mübteda genellikle marife (belirli) bir isim, haber de genellikle nekre (belirsiz) isimden oluşur....